projektovanje

Nintel D.O.O.

Nintel D.O.O nudi uslugu projektovanja I planiranja sistema tehničke zaštite, odnosno izradu planske i projektne dokumentacije.

Klijentima pružamo usluge planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite zasnovanih na savremenoj tehnologiji i znanju i iskustvu naših stručnih timova.  

Planiranje sistema tehničke zaštite se vrši na osnovu stanja postojećih sistema tehničke zaštite, procenjenih rizika i/ili mera predviđenih u Aktu o proceni rizika i/ili zahteva korisnika. Podrazumeva proces u kome se identifikuju potrebe za određenim sistemima tehničke zaštite i potrebnim minimalnim karakteristikama za adekvatnu implementaciju predviđenih mera. 

Zatim se u okviru projektovanja sistema tehničke zaštite predviđaju vrsta i položaji elemenata sistema, od kablovske instalacije do uređaja i opreme.

Projektovanje podrazumeva proces u okviru koga se predviđa vrsta i položaj svih elemenata sistema tehničke zaštite kako bi zadovoljile potrebe i minimalne karakteristike za implementaciju predviđenih mera usmerenih ka smanjenju rizika i postizanju najvećeg mogućeg stepena bezbednosti.