obuka FTO

Nintel D.O.O.

U skladu sa odredbama novog Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije, koji je zvanično objavljen u ” Službenom glasniku ” br. 104/2013, 42/2015 I 87/2018. javila se potreba i za programima stručne obuke koji su vezani za poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja.

Kompanija Nintel D.O.O je ovlašćena za obavljanje programa stručne obuke za vršenje fizičko – tehničke zaštite.

Ovaj vid obuke sprovodimo u Sremskoj Mitrovici na adresi sedišta firme, Ribarska Obala 4.

Nastava u okviru osnovne stručne obuke službenika obezbeđenja se odvija u dva segmenta i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.

Poseban deo teorijskog dela obuke za radnika fizičkog obezbeđenja je usmeren na upoznavanje kandidata sa opremom za obezbeđenje, kao i sa standardnim, odnosno redovnim procedurama obezbeđenja.

A kako je reč o vrlo specifičnm zanimanju, neophodno je takođe da svako ko pohađa ovu obuku bude dobro upoznat i sa procedurama u vanrednim situacijama, ali i sa sistemom zaštite od požara, odnosno sa oblašću bezbednost i zdravlje na radu.

U nastavku ove obuke se polaznici upoznaju sa osnovnim principima ophođenja prema klijentima, a zatim sledi segment vezan za prvu pomoć.

Završni deo u okviru ovog segmenta obuke je usmeren na informisanje, ali i razvijanje komunikacionih veština kandidata kroz niz različitih vežbi i radionica, te se oni osposobljavaju i za rešavanje sukoba, ali i za izdavanje saopštenja za javnost, ali na zakonom propisan način, uzevši u obzir da u ovom slučaju zaštita podataka mora biti na izuzetno visokom nivou.